dr Marek Rasała

E-mail: mrasala@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6059
Room: 262

Job title: lecturer

Courses:

 • Hydrogeochemistry
 • Therapeutic, thermal and mineral waters
 • Hydrogeologic drilling and wells
 • Mining hydrogeology
 • Mining and drilling
 • Groundwater pumping station

 

m_rasala

Research interests:

 • hydrodynamic and hydrogeochemistry of salt dome areas
 • mining of salt deposits
 • therapeutic and thermal waters
 • geological environmental protection
 • krastic and fractured mediums
Abstracts

2018

 • Górka T., Rasała M., 2018 – Well Integrity Evaluation in the In-Situ Leach and Storage Boreholes in Salt Deposits Using Geophysical Methods. Mat. PSGS: 23-14
 • Rasała M., 2018 – Możliwości gospodarczego wykorzystania wychłodzonych solanek geotermalnych na terenie Kujaw. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1/2018: 211-213
 • Górka T., Rasała M., 2018 – Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 2/2018: 245-247

2004

 • Rasała M., 2004 – Hydrogeological consequences of the 1977 salt mine catastrophe at Wapno, Wielkopolska district, Central Poland. Mat. konf. GeoLeipzig 2004: Geowissenschaften sichern Zukunft: 316.
 • Wilkosz P., Rasała M., Ratajczak R., 2004 – Late Vistulian and Holocene activity of salt domes in Poland. Mat. k GeoLeipzig 2004: Geowissenschaften sichern Zukunft: 334.

2003

 • Liszkowski J., Rasała M., 2003 – Bemerkungen zur langzeitlichen Stabilitätsberechnung für die unterirdische Endlagerung radioaktiver Abfälle in Salzstöcken. 70. Tagung Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen, Neubrandenburg: 50-51
 • Liszkowski J., Rasała M., Wilkosz P., 2003 Die Bedeutung geodätischer Messung für die Langzeitsicherheitsbewertung von Salzstöcken als Endlagerungsstandorte radioaktiver Abfälle. 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften, Husum: 92-95.


Publications

2021

 • Kiełczawa B., Ciężkowski W., Wąsik M., Rasała M., 2021 – Hydrochemical characteristics of thermal water reservoir In Lądek-Zdrój in light of research into the borehole LZT-1 – the deepest borehole in Sudetes (SW Poland). Energies 14(4) 1009. https://doi.org/10.3390/en14041009

2018

 • Rasała M., 2018 – Possibilities for the industrial use of cooled geothermal brines by borehole salt mines in the Polish Lowlands. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 34.1: 25-40. DOI 10.24425/118642

2017

 • Rasała M., Jażdzewska J., 2017 – The effects of ascent recharge on deep exploitable aquifers on the North European Plain (a case study of the Rogoźno salt anticline, Poland). Geological Quarterly, 61(4): 962–972. DOI:10.7306/gq.1387
 • Rasała M., Tunak-Grzybowska A., Pajewski K., 2017 – Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka. Przegląd Geologiczny, 65(11/1): 1155-1158
 • Rasała M., 2017 – Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanych z wykonaniem ujęcia wód podziemnych. Przegląd Geologiczny, 65(11/2): 1363-1366.

2015

 • Rasała M., Lewandowski Ł., 2015 – Związki hydrauliczne jezior z wodami podziemnymi na przykładzie Rynny Byszewskiej. [W:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2, Kowalewski G., Rasała M. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 107-120, ISBN 9788379860869
 • Kowalewski G., Rasała M. (red.), 2015 – Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-136, ISBN 9788379860869

2014

 • Rasała M., 2014 – Hydrogeological consequents of the disaster In the Wapno salt mine and their importance for the safty of surface. Proceedings. XIX International Salt Conference „Quo Vadis Sal”. Wągrowiec: 26-33
 • Rasała M., 2014 – The possibility of using of salt mines In obtaining geothermal energy. Proceedings. XIX International Salt Conference „Quo Vadis Sal”. Wągrowiec: 38-45

2011

 • Rasała M., Krawiec A., 2011 –Changes of chemical composition and genesis of the healing waters of Kamień Pomorski in the perspective of multi-year exploitation. Biul. PIG 445: 561-571

2009

 • Górski J., Rasała M., 2009 – Hydrogeological conditions In salt dome areas and their significance for the safety of economic exploitation of salt structure. Biuletyn PIG 436: 121-128

2008

 • Górski J., Rasała M., 2008 – Hydrogeology of the Chojen salt Domes of the Kujawy region – cognitive and utilitarian aspects. GEOLOGOS 13 (2008), Monographiae 5. UAM. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk, s. 152, ISBN 978-83-60247-50-1

2006

 • Rasała M., 2006 – Problems of the mathematic modeling of ground water flow in the salt dome area based on the example of the Wapno Structure. Geologos nr 10(2006): 215-225

2005

 • Rasała M., 2005 – The hydraulic properties of the gypsum cap rock of the salt dome Wapno. Proceedings XII Symposium Current Challenges In Hydrogeology, Toruń: 589-595
 • Górski J., Rasała M., 2005 – Problems of hydrogeological investigations of the salt domes. Proceedings II Conference Hydrogeology of urbanized and industrialized area, Sosnowiec T.2: 57-63

2004

 • Rasała M., 2004 – Geological structure and Cenozoic evolution of Damasławek salt dome. Summaries of Reports PTG O. Poznań, T. XIII: 57-72.

2003

 • Marciniak M., Górski J., Rasała M., 2003 – Investigation of hydraulic conductivity coefficient of double permeability of fissured water bearing deposits in the area of Wapno salt dome. Proceedings XI Symposium Current Challenges In Hydrogeology Jastrzębia Góra-Gdańsk, Jastrzębia Góra-Gdańsk, cz. 1.: 395-402
 • Górski J., Rasała M., 2003 – A salt waste dump In the Wapno village – influence on the environment and conception of reclamation. Proceedings XI Symposium Current Challenges In Hydrogeology Jastrzębia Góra-Gdańsk, cz. 2.: 367-375

2000

 • Rasała M., 2000 – Geological structure of Damasławek salt dome. Proceedings LXXI Meeting PTG, Poznań: 194-198