Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód

Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48-61-829 6068

Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód powstała 1 stycznia 2020 roku z przekształcenia Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód. Tradycje badań naukowych sięgają jednak do początku lat 90-tych, kiedy to prof. Józef Górski i prof. Jan Przybyłek wraz z zespołem pracowników stworzyli na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Zakład Hydrogeologii. Tradycje badań hydrogeologicznych – tzw. „poznańska szkoła hydrogeologiczna” sięgają jednak lat wcześniejszych, gdyż pracownicy Zakładu Hydrogeologii prowadzili wcześniej badania wód podziemnych w ramach prac wykonywanych w Zakładzie Ujęć i Ochrony Wód Instytutu Kształtowania Środowiska (Oddz. w Poznaniu).

Do głównych zagadnień naukowo-badawczych, realizowanych obecnie w Pracowni Hydrogeologii i Ochrony Wód należy:

  • rozpoznanie wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód podziemnych,
  • infiltracyjne ujęcia wody,
  • monitoring wód podziemnych,
  • ocena zasobów i warunków eksploatacji wód podziemnych przy wykorzystaniu technologii modelowania matematycznego,
  • ochrona wód podziemnych,
  • ocena warunków występowania i możliwości wykorzystania wód termalnych i mineralnych Niżu Polskiego.

W ramach Pracowni funkcjonuje nowocześnie wyposażone laboratorium do badań hydrogeochemicznych wód i skał. W laboratorium odbywają się również ćwiczenia ze studentami.

Pracownicy naukowi Pracowni to doświadczeni specjaliści aktywnie współpracujący z gospodarką (m.in. przy projektowaniu, budowie i eksploatacji ujęć wód, w tym ujęć poznańskiego systemu wodociągowego). Kadra naukowa Pracowni swoją wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne przekazuje studentom w ramach pracy dydaktycznej, m.in. w ramach realizacji przedmiotów związanych ze specjalizacją Hydrogeologia.