dr Magdalena Matusiak

E-mail: magdalena.matusiak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6055

Numer pokoju: 263

Stanowisko: adiunkt

Przedmioty:

 • Modelowanie systemów wodonośnych
 • Hydrogeologiczna pracownia komputerowa
 • Mapy hydrogeologiczne
 • Projektowanie odwodnień
 • Projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne
 • Dynamika wód podziemnych
 • Operaty wodnoprawne
 • Ćwiczenia terenowe z hydrogeologii

 

Zainteresowania naukowe:

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Wpływ suszy na zasoby wodne
 • Przekształcenia systemów wodonośnych w obszarach użytkowanych rolniczo
 • Zrównoważona gospodarka zasobami wód podziemnych
 • Monitoring i ochrona wód podziemnych
 • Strefa hyporeiczna / infiltracja brzegowa

Certyfikowany TUTOR akademicki

Artykuły

2022

 • Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Siepak M., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – The impact of treated wastewater effluent on contamination of a water supply aquifer during one decade of water exploitation (Tursko well field, Poland). Geological Quarterly, 67: 14, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1646
 • Marciniak M., Kaczmarek M., Matusiak M., Szczucinska A., 2022 – Parametric study of fluidization conditions of bed sediments in the hyporheic zone. Hydrological Processes. 36:e14650. https://doi.org/10.1002/hyp.14650.

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Górski J., Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., 2021 – Assessment of river water infiltration conditions based on both chloride mass-balance and hydrogeological setting: The Krajkowo riverbank filtration site (Poland). Geologos, 27(1): 35–41.

2019

 • Marciniak M., Matusiak M., Szczucińska A., Kaczmarek M., 2019 – Badania modelowe uwarunkowań fluidyzacji strefy hyporeicznej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 476: 79–86.
 • Marciniak M., Matusiak M., Szczucińska A., Kaczmarek M., 2019 – Badania modelowe uwarunkowań fluidyzacji strefy hyporeicznej. [W] Funkcjonowanie i ochrona wód płynących , Czerniawski R., Bilski P., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szczecin: 59-74, ISBN 978-83-7867-799-4.

2018

 • Matusiak M., Dąbrowski S., Rynarzewski W., 2018 – Porównanie metod odwzorowania wielowarstwowego układu krążenia wód systemu wodonośnego w rejonie ujęcia Lis na modelach lokalnych i regionalnych. Biuletyn PIG, 471: 97-107.

2017

 • Matusiak M., Przybyłek J., 2017 – Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego w obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza. Przegląd Geologiczny, 65, 11/2: 1218 – 1224.

2016

 • Matusiak M., Późniak J., 2016 – Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do odwzorowania położenia zwierciadła wód powierzchniowych w badaniach modelowych obszarów górskich, na przykładzie GZWP nr 439 – zbiornik warstw Magura (Gorce). MPWP, Vol. 7, Nr 1, 2016 r.

2014

 • Dąbrowski S., Matusiak M., Olejnik Z., 2014 – Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego m. Góra. Technologia wody, 6/2014: 24-28.
 • Śmietański L., Dąbrowski S., Rynarzewski W., Matusiak M., 2014 – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru GZWP 151 w świetle badań modelowych. W: Modele matematyczne w hydrogeologii – 2014, Krawiec A., Jamorska I. (red). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 81-90.

2012

 • Dąbrowski S., Matusiak M., 2012 – Ujęcie Kalisz Lis dla Kalisza. W: Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji wód podziemnych (studium metodyczne)- 2012, Dąbrowski S., Przybyłek J. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 243-261.

2010

 • Matusiak M., Olejnik Z., Dąbrowska M., Flieger M., 2010 – Badania modelowe dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujęcia Lis w dolinie Prosny. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10/2010: 13-17.