Prof. dr hab. Jan Przybyłek

E-mail: janex@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6053
Room: 261B

professor

Courses:

 • Groundwater resources management in a regional systems
 • Groundwater resources
 • Groundwater well fields

Przybylek

 

Research interests:

 • Is situ hydrogeological methods (pumping tests, groundwater monitoring in rivers valleys)
 • Mathematical hydrogeological modelling
 • Well fields influence on environment
 • Mine dewatering and its environmental influence
 • Hydrogeology of the Sahara desert and its desertification processes

 

Publications

2022

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Przybyłek J., 2021 – Stan i możliwości odbudowy stosunków wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim po zakończeniu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. W: Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych / Krogulec Ewa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11-25, ISBN 978-83-8220-655-5. DOI:10.18778/8220-655-5.02

2020

2019

 • Krawiec A., Przybyłek J., Szczepański A., Sadurski A., Woźnicka M., 2019 -Wnioski z obrad i dyskusji XIX Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” – Toruń, 9–12 września 2019 r. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 476: 5–7, DOI: 10.7306/bpig.41
 • Przybyłek J., 2019 – Przegląd osiągnięć metodycznych i aktualnych zadań oraz problemów hydrogeologii stosowanej w dokumentowaniu i ochronie zasobów i ujęć wód podziemnych w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 476: 95–104, DOI: 10.7306/bpig.41

2018

 • Graf R., Przybyłek J., 2018 –  Application of the WetSpass simulation model for determining conditions governing the recharge of shallow groundwater in the Poznań Upland, Poland. Geologos 24, 3 (2018): 189–205, DOI: 10.2478/logos-2018-0020
 • Przybyłek J., Chomicki I., Łyczkowska G., 2018 – „Zagrożenia i ochrona ujęć wód ujęć infiltracyjnych oraz zasobów wód podziemnych w poznańskim obszarze metropolitalnym w aspekcie planowania przestrzennego”. [W:] Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją – 2018, Malina G. (red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie:53-60. ISBN 978-83-904408-1-1
 • Kruć, R., Górski, J., Przybyłek, J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. [W:] Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją – 2018, Malina G. (red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie: 67-73. ISBN 978-83-904408-1-1
 • Przybyłek J.: 2018 – Aktualne problemy odwadniania złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce. Górnictwo Odkrywkowe 2/2018: 5-14

2017

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2017 – The planned “Oczkowice” opencast brown coal mine as a threat to the environment and water management of the south-western Wielkopolska region. Przegląd Geologiczny, 65: 1000–1008.
 • Przybyłek J., Dragon K., Kaczmarek P.M.J. 2017 – Hydrogeological investigations of river bed clogging at a river bank filtration site along the River Warta, Poland. Geologos 23, 3: 199-212.
 • Przybyłek J., Kasztelan D., 2017 – Studies of the variability and relationship of groundwater temperature to river water temperature on infiltration intakes. Przegląd Geologiczny, 65: 1356–1362.
 • Matusiak M., Przybyłek J., 2017 – The usefulness of transient modeling method in quantification of actual groundwater abstraction out of Jurassic-Cretaceous aquifer within intensive irrigated areas near Kalisz. Przegląd Geologiczny, 65: 1218–1224.

2016

 • Przybyłek J., Górski J., 2016 – The Oczkowice lignite deposit. Voicing concern for proper recognition. Przegląd Geologiczny, 64 (3): 183-191.
 • Przybyłek J., 2016 – Forecast and identyfication of the Jeziorsko Reservoir influence on groundwater in the light of its long-term. Gospodarka Wodna, 9 (813): 314-323.

2015

 • Przybyłek J., 2015 – Second campaign about lignite. Merkuriusz Polska 75, ISSN 1896 1878: 4-6.

2014

 • Graf R., Przybyłek J., 2014 – Estimation of shallow groundwater recharge using a GIS-based distributed water balance model. Quaestiones Geographicae 33(3), 27-37.
 • Kasztelan D., Dragon K., Przybyłek J., 2014 – Groundwater flow modelling in the influence zone of agricultural drainage systems. (Tursko well field near Pleszew). Mathematical Modelling in Hydrogeology (Krawiec A., Jamorska I – Ed.), Torun, 119-126.
 • Przybyłek J., Górski J., 2014 – Pollution caused by the activities of the potato industry and prognosis of groundwater remediation in the area of the Dębina well field, Częstochowa.

2013

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2013 – Rivers valleys and ice-marginal valleys as separate aquifers systems in hydrogeological studies. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 471 – 478.
 • Przybyłek J., Liszkowska E., Kasztelan D., Przybyłek M., 2013 – The concept of an interactive database of Polish hydrogeological publications – the scope of the project and its development prospects. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 479 – 486.

2012

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 2012 – Validation of admissible volume of extracted groundwater through comparison with long-term groundwater extraction (methodical study); Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-98-2, pp. 462.

2011

 • Przybyłek J., Remisz W., Theuss T., 2011- Decade (2002 – 2011) of the Umultowski outwash plain scientific research in the WNGiG UAM campus area, Varia. Studies in the field of geography and geology. J. Biernacka, J. Kiev (ed.), Bogucki Wyd. Nauk., 39 – 54.
 • Przybyłek J., 2011 – Groundwater Conditions and Problems of dewatering of the lignite open pits in eastern Wielkopolska Region. Roczniki Gleboznawcze, Tom LXII (62) Nr 2, 341 – 356.
 • Dąbrowski S., Kapuściński J., Nowicki K., Przybyłek J., Szczepański A., 2011 – Methodology of mathematical modelling in hydrogeological researches and calculations. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-41-8, ss. 364.
 • Górski J., Przybyłek J., Kasztelan D., 2011 – Problems of land use changes and the protection of water-bearing areas accounting for the important source of drinking water supply based on the study of Mosina-Krajkowo waterworks; Biuletyn PIG, 445; seria Hydrogeologia, z. XII/1, 127-137.
 • Przybyłek J., Nowak B.; 2011a – Impact of hydrogeological low flows and groundwater drainage by lignite open cast mine on aquifer systems of the Gniezno Lakeland; Biuletyn PIG, 445; seria Hydrogeologia, z. XII/2, 513-527.
 • Przybyłek J., Nowak B. (red.); 2011b – Hydrogeological and environmental problems associated with lignite mining exploitation in Wielkopolska – A Field Guide to the field session organized as part of the XV Symposium on Current Problems in Hydrogeology; Poznan-Żerków, 14-16.09.2011; pp. 50.
 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2011 – Recharge of the Szczygliczka-Piaski recreational reservoir in Ostrów Wielkopolski from the artificial groundwater well field (concept and realization). [In:] Water Technology. Seidel Przywecki. ISSN 2080-1467, No. 2, 37 – 47.

2010

 • Siepak M., Novotny K., Vaculovic T., Górski J., Przybyłek J., 2010 – Variability of chemical composition of groundwater At the miocene aquifer In the Poznań-Gostyń fault graben region (Poland). IAH 2010 Kraków. Biuletyn PIG 441, 145-156.
 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2010 – Recharge of the Szczygliczka-Piaski recreational reservoir in Ostrów Wielkopolski from the artificial groundwater well field (concept and realization). [In:] VIII Conference on Science and Technology. Water-Man-Environment. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, 65-82.
 • Kowalczyk A., Witkowski A., Różkowski A., Szczepański A., Rogoż M., Przybyłek J., Staśko S., 2010 – What Polish mining owes to Polish hydrogeology? Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 9/1, 774-786.
 • Nawalany M., Przybyłek J., Staśko S., 2010 – Groundwater and mass transport modelling for documentation and protection of groundwater resources. Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 9/1, 816-823.

2008

 • Nowak B., Przybyłek J. 2008 – Groundwater level oscillation in the Poznańskie Lake District during the last three decades and its impact on lakes on the example of Góreckie Lake; [in:] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 2; Bajkiewicz-Grabowska E. & Borowiak D. (ed.); KLUG-PTLim; Gdańsk, 135-137.

2007

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., Górski J., 2007 – Hydrogeological characteristics of the water regions, subregion middle Odra northern part. Regional hydrogeology of Poland. Vol. I, Paczyński B., Sadurski A. (ed). PIG, Warszawa: 340-306. ISBN: 978-83-7538-168-9.
 • Dąbrowski S., Przybyłek J., Górski J., 2007 – Hydrogeological characteristics of the water regions, the Warta region, Warta lowland sub-region. Regional hydrogeology of Poland. T.I, Paczyński B., Sadurski A. (ed). PIG, Warszawa: 369-406. ISBN:978-83-7538-168-9.
 • Kasztelan D., Przybyłek J., 2007 – Issues and methodology of the investigations on reservoirs influence on groundwater level in their surroundings – the Jeziorsko reservoir case study. Nauka Przyroda Technologie. Dział: Rolnictwo, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. T.1, Zeszyt 2, 153-162.
 • Siepak M., Frankowski M., Zioła A., Przybyłek J., 2007 – Heavy metals, iron and manganese in the groundwater of the Neogene hydrogeological unit of Poznań city. Current problems in hydrogeology, Vol. XIII, 879-888, Kraków-Krynica.
 • Górski J., Marciniak M., Przybyłek. , 2007 – Scope and methodology of Hydrogeological Measures and Researches. Current problems in hydrogeology, Vol. XIII, 1-49, Kraków-Krynica.
 • Górski J., Przybyłek J., 2007 –Pumping wells location versus water quality. Wodociągi I Kanalizacja, 1 (35) 2007, 14-17.

2006

 • Siepak M., Frankowski M., Zioła A., Kurzyca I., Przybyłek J., 2006 – Micro and macronutrients research in the Neogene hydrogeological unit in Poznan for the identification of water exchange with the Quaternary hydrogeological unit and the ascension from the Mesozoic unit. [in:] Chemistry in sustainable development, Burewicz A. (ed.). Poznan, 453-460, ISBN 83-89723-X.
 • Górski J., Przybyłek J., 2006 – The location of wells and the quality of water obtained from the bank infiltration. Materials of the 5th Scientific and Technical Conference: Water-Man-Environment, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (eds.), September-Lichen, 51-59.
 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2006 – Use of groundwater numerical modelling for the assessment of the “brown” water migration in the Joanka well-field region near Poznan city. [in:] Groundwater flow modelling, Dragon K., Okońska M., M. Marciniak, Przybyłek J. (eds.), Geologos 10, 35-46.

2005

 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2005 – Arsenic in ground water of the Warta River valley south of Poznań. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XII, 663-669,
 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Pumping test methodology in documenting groundwater resources. Methodological Guide. Ministry of Environment, Warsaw; pp.292, ISBN 83-86564-53-9.
 • Górski J., Przybyłek J., 2005 – The location of wells and the quality of water obtained from the bank infiltration. CCP T.XII, Ed. Nicolaus Copernicus University, Torun, 2005, 219-226.

2004

 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2004 – Methodology for determining the groundwater resources for wells and well fields. Methodological Guide. Ministry of the Environment, Warsaw; pp.298, ISBN 83-86564-92-X.
 • Siepak M., Przybyłek J., Niedzielski P., 2004 – The application of a speciation analysis of metalloids microtrace content to the research on ground water flow in the area of “Dębina” water intake with induced infiltration in Poznań city. Ekologia i Technika, Vol. XII, nr 1, 22-31.
 • Burchardt L., Przybyłek J., 2004 – The flow conditions of surface water and groundwater and aquatic biota of the Gorecki Lake and pond Pożegowo in the Wielkopolski National Park. Morena 11, 105-117.
 • Przybyłek J., 2004 – The Debina well field. [In:] Dębiec. Chronicle of the city of Poznan. KMP 2004, No. 1; ISSN 0137-3552, 379 – 396.
 • Barełkiewicz D., Wachowski L., Przybyłek J., Bulska E., Nagengast B., Kruszyk R., Gramowska H., 2004 – Radiological state of the environment in the Wielkopolski National Park. In: State of the natural environment transformation in the Wielkopolski National Park, UAM – Ecological Station in the Lakes, 43-47.
 • Górski J., Przybyłek J., 2004 – Methods and problems of the design and operation of underground water captures. [In:] Proceedings of IV Scientific and Technical Conference „Water – Man – Environment”, September-Lichen, 13-36.
 • Skrzypczyk L., Paczyński B., Dąbrowski S., Górski J., Herbich P., Hordejuk T., Kowalczyk A., Nowicki K., Nowicki Z., Przybyłek J., Sadurski S., Witczak S.2004 – Map initial valuation of the main groundwater reservoirs. Scale 1: 800 000. The Minister of the Environment. Warsaw.

2003

 • Górski J., Przybyłek J., 2003 – Problems and threats of groundwater protection in the area of the Wielkopolski National Park. Morena 10, 57-92.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J., 2003 – Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylinders. Geologos, nr 6, 151 –166
 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2003 – Methodology for determining the groundwater resources for wells and well fields. [In:] Modern Problems of Hydrogeology. Volume XI, part 2, 11-19.
 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2003 – Study of microelements migration in ground water using speciation analysis. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XI, Part 2, 305-313.
 • Siepak M., Niedzielski P., Mączka M., Przybyłek J., Kubiński A., 2003 – Speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in samples of subterrean waters of an area under anthropopression as an element of hydrogeochemical environment monitoring. Ekologia i Technika, 3(63). Vol. XI, 3, 24-31.

2002

 • Przybyłek J., 2002 – Groundwater in the calcarenite deposits in the coast of Tripolitania in the light of hydrogeological parameters. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 404, 177-190.
 • Niedzielski P., Siepak M., Przybyłek J., Siepak J., 2002 – Arsenic, antimony and selenium in waters of Poznań city – mikropolutants or mikrocompounds? Wydawnictwo Betagraf, Poznań, ISBN 83-908178-7-X.
 • Niedzielski P., Siepak M., Siepak J., Przybyłek J., 2002 – Determination of different forms of arsenic, antimony and selenium in water samples using hydride generation. Polish Journal of Environmental Studies, 11(3), 219-224.
 • Niedzielski P., Siepak M., Przybyłek J., Siepak J., 2002 – Atomic absorption spectrometry in determination of arsenic, antimony and selenium in environmental samples, Polish Journal of Environmental Studies, 11(5), 457-466.
 • Górski J., Liszkowska E., Przybyłek J., Remisz W., Theuss T., 2002 – Report on the regional monitoring network of groundwater in the Wielkopolska Region in 2001-2002. WIOŚ Poznan.
 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2002 – Micro-pollutants dispersion in groundwater. [In:] Micropollutants in the human environment. Czestochowa University of Technology Press, ISBN 83-7193-180-8, Czestochowa, 48-54.

2001

 • Siepak M., Niedzielski P., Siepak J., Przybyłek J., Burzyński M., 2001 – The study of trace amounts of arsenic, antimony and selenium in groundwater. Geological Conference IX, Przegląd Geologiczny Nr 10/2, Warszawa, 1011.

2000

 • Przybyłek J., 2000 – The impact of hydrological conditions and water temperature on discharge conditions in infiltration well field in the Warta River valley. [In:] Functioning river basins geoecosystems. Bogucki Press, Poznań, 267-278.
 • Górski J., Przybyłek J., 2000 – Valorization of the infiltration well fields of the Poznan water supply system. Conf. Water supply, water quality and protection, Krakow, 197-210.
 • Przybyłek J., Górski J., Dąbrowski S., 2000 – Groundwater in the Warta River Basin in Poznan. LXXI Congress of PTG, Poznan, 71-92.
 • Stankowski W., Kozacki L., Przybyłek J., Marek W., Włodarski W., Kasztelan D., Mleczko A., Mazurek S., Jachna –Filipczuk G., Bartoszek J., 2000 – Cenozoic sediments and environmental protection issues in the Konin-Turek area. Hydrogeological problems of the Jeziorsko reservoir on the Warta River. LXXI Congress of PTG, Poznan, 93-144.

1999

 • Przybyłek J., 1999 – Influence of the Jeziorsko reservoir in the Warta River valley on the dynamics of groundwater. Mat. Conf. Nauk.-Techn. „Operation and impact of large lowland reservoirs…” Uniejow 1999. Ed. Agricultural University. A. Cieszkowskiego. Poznan, 239-253.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Research of coefficient of hydraulic conductivity of aquitards. Ed. Sorus, Poznan, pp. 101.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Investigation of hydraulic conductivity of semi-permeable sediments in piezometers. Mineral Economy. Volume 15, Issue 3, 91-106.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Investigation of hydraulic conductivity of semi-permeable sediments in cylinders. Mineral Economy. Volume 15, Issue 3, 107-123. Krakow,
 • Górski J., Kaźmierczak-Wijura Z., Przybyłek J., 1999 – Evaluation of the infiltration well fields in the light of Poznan waterworks experience. Współczesne Problemy Hydrogeologii Volume IX. Warsaw – Kielce, 65-71.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Results of the laboratory and field tests of low-permeable sediments hydraulic conductivity on the example of the Quaternary tills and Tertiary clays in the vicinity of Poznan. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom IX. Warszawa – Kielce, 223-230.
 • Motyka J., Przybyłek J.,1999 – Designing of the shield monitoring of groundwater well fields. Chapter in the book „Monitoring of groundwater intakes shielding. Research Methods „(pages 214), edited by B. and A. Sadurski Kazimierz. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 105-150.
 • Kasztelan D., Przybyłek J., 1999 – Net and results of ground water level monitoring around Jeziorsko Reservoir in Warta River valley . Nauk. Współczesne problemy hydrogeologii. A. Sadurski red – Tom IX, Warszawa-Kielce 1999, 425-429.

1998

 • Górski J., Przybyłek J., 1998 – Influence of climateic conditions on the exlpoitation and water quality in the infiltration well fields. Mat. III Międzynarodowej Konf. “Municipal and rural water supply and water quality” pod redakcją M. Sozańskiego, PZITS Poznań, 91-109.
 • Liszkowska E., Górski J., Przybyłek J., 1998 – Protection of the infiltration well field „Dębina” due to human impact on environment from the A-2 highway side. Mat. III Międzynarodowej Konf. “Municipal and rural water supply and water quality” pod redakcją M. Sozańskiego, PZITS Poznań, 81-89.
 • Górski J., Przybyłek J.1998 – Geology and groundwater. The environment of the city of Poznan. Ed. Municipal Office in Poznan, 23-44.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1998 – Field and laboratory determination of hydraulic conductivity in semi-permeable sediments. Sorus, Poznan, pp. 43.
 • Przybyłek J., 1998 – Groundwater resources and well fields. Overview of Municipal No. 10. Ed. ABRYS, Poznań, 6-10.

1997

 • Górski J., Przybyłek J., 1997 – The impact of drought in 1989-1992 on the operating conditions of infiltration well field in the Warta River valley. Modern Problems of Hydrogeology. Volume VIII. Poznan – Kiekrz, Wroclaw, 1-8.
 • Przybyłek J., 1997 – Hydrogeological assessment of the efficiency of the infiltration well field Dębina in Poznan from interfering with the planned A2 highway. Modern Problems of Hydrogeology. Volume VIII. Poznan – Kiekrz, Wrocław, 95-102.
 • Górski J., Liszkowska E., Przybyłek J.,1997 – Hydrogeological concept to solve the collision problem of the A-2 highway and the “Dębina” well field. Modern Problems of Hydrogeology. Volume VIII. Poznan – Kiekrz, Wroclaw, 157-161.
 • Przybyłek J., Kumorek WŁ., Chomicki I., Marciniak M.,1997 – Well fields of the Poznan water supply system in the Warta River valley. Materials for the eighth session of the national field Symposium „Modern Problems of Hydrogeology” Poznan-Kiekrz. Wyd. Instytutu Geologii UAM. Poznań, pp. 29.

1996

 • Przybyłek J., 1996 – Influence of the Jeziorsko reservoir in the Warta River valley on the Upper Cretaceous fissure rock water system. Mat. Conf. „Problems hydrogeological south-western Polish”. Ed. Technical University of Wroclaw, Wroclaw, 187-201.
 • Przybyłek J., Wojewoda J., 1996 – Alternation of the water bearing sediments primary features and symptoms of their permeability decrease in the capture zone of the Dębina well field in Poznań. Mat. II Międzynar. Konf. Naukowej pt. “Municipal and rural water supply and water quality”. PZITS Poznań, 129-145.

1995

 • Górski J., Przybyłek J., 1995 – The issue of the protection zones of infiltration well fields in river valleys. Mat. Symp. Protection zones and major groundwater reservoirs. Ed. NOT, Czestochowa, 69-79.
 • Przybyłek J., 1995 – Hydrogeological principles of the water supply system for the Poznań agglomeration. Modern Problems of Hydrogeology Volume VII, part 1. Ed. Profile, Krakow – Krynica, 405-415.
 • Przybyłek J., 1995 – Exploitation and hazards of the Dębina well field in Poznań. Mat Conf. Scientific „Surface water Poznan”. Ed. Sorus, Poznan, 472-487.
 • Przybyłek J., 1995 – Holocene lakes’ sediments and hydrogeological conditions of deflation in Erg Chech Iguidi and Erg (Algeria Western Sahara). Mat. Symposium „Latequaternary development of sculpture and environmental changes” on the 40th Anniversary of scientific work of Prof. Stefan Kozarski. Adam Mickiewicz University in Poznań.
 • Przybyłek J., 1995 – The achievements of Professor Michael Zurawski in the field of hydrogeology. Mat Conf. Scientific „Surface water Poznan”. Ed Sorus, Poznań, 9-13.
 • Przybyłek J., 1995 – Monitoring intake protection zone of groundwater in river valleys. PTG, Poznań Branch. Papers. Volume V, edited by J. Skoczylasa. Wyd. Instytutu Geologii UAM, Poznań, 11-19
 • Przybyłek J., 1995 – Attempt to assess the renewability of groundwater in the desert on the example of Western Sahara. PTG, Poznań Branch. Papers. Volume V, edited by J. Skoczylasa. Instytutu Geologii UAM, Poznań, 39-45.
 • Przybyłek J., Wojewoda J., 1995 – Sediments and clocking processes in the area of the Dębina well field. PTG, Poznań Branch. Papers. Volume V, ed. J. Skoczylasa. Wyd. Instytutu Geologii UAM, Poznań, 51-64.

1994

 • Górski J., Przybyłek J., 1994 – Micropollutants in surface waters and groundwaters in protection zones of the Mosina well field. Proceedings of the International Conf. „Municipal and rural water supply and water quality” PZIiTS Poznań, 243-262.

1993

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 1993 – Groundwater resources for drinking water supply in Poznan. Inst. Geol. UAM, 26-35.
 • Przybyłek J., 1993 – Poznan water supply – an outline of hydrogeological studies, construction and operation of well fields. In: Matt. IV Conf. PTG sozological -UAM Fri. „Problems of the recognition and protection of groundwater.” Wyd. Inst. Geol. UAM, 19-25.
 • Przybyłek J., 1993 – Hydrogeology of the Sahara in the area of the massif Eglab. Elsevier, Poznan, pp. 140.
 • Górski J., Przybyłek J., Szyper H., 1993 – Planktonic organisms in groundwater and aquifers on the basis of Krajkowo infiltration well field. In: Matt. Symposium Fri. „Biology and groundwater monitoring.” NOT. Czestochowa, 53-56.
 • Przedwojski B., Przybyłek J., Rembeza L., 1993 – The influence of the Jeziorsko reservoir on the water relations in the Warta River valley. Zeszyty Nauk. Akad. Rolniczej we Wrocławiu, Nr 238, Inżynieria Środowiska, cz. IV, 181-196.

1992

 • Błaszyk T., Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1992 – The state of knowledge and groundwater use in the Tertiary trough in Wielkopolska. [In:] Sesji Nauk.-Jubileusz 70-lecia Prof. A..S. Kleczkowskiego. Wyd. AGH Kraków, 71-94.
 • Górski J., Przybyłek J., 1992 – Silting processes of sediment in the bottom of the Warta River along the infiltration well fields in Poznan. [In:] Mat. XII Konferencji Naukowo – Techn. Pt. „Zaopatrzenie miast i wsi w wodę”, NOT Poznań, 242-249.
 • Górski J., Przybyłek J., 1992 – Hydrogeological evaluation of the water exploitation on the example of the radial well in the Warta River in Krajkowo. [In:] Mat. XII Konferencji Naukowo – Techn. Pt. „Zaopatrzenie miast i wsi w wodę”, NOT Poznań, 250-255.

1991

 • Błaszyk T., Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1991 – The main aquifers of the Wielkopolska and problems of their protection. [In:] Mat. 62 Zjazdu PTG w Poznaniu. Wyd. UAM, 32-42.
 • Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1991 – Groundwater in the Poznań region. The issue of exploitation and protection. [In:] Mat. 62 Zjazdu PTG w Poznaniu. Wyd. UAM, 78-89.
 • Przybyłek J., 1991 – Hydrogeology of the coast of Tripolitania. PTG- Branch. Abstracts (1990-1991). Publ. Inst. Geologii UAM, Poznań, 64-67.
 • Górski J., Przybyłek J., 1991- Processes and scope of sediments silting in the bottom sediments of the Warta river along the bank infiltration wells in Krajkowo. Proceedings of the Conf. „Geological aspects of environmental protection.” AGH Publishers Krakow, 217-224.

1990

 • Przybyłek J., Kaniecki A., Ziętkowiak Z., 1990 – Changes in the quality of groundwater in the Ostrów Wielkopolski municipal well field. [In:] Studies of the Polish Western physiographic. Volume XLI, Series A, Physical Geography, 115-133.

1989

 • Przybyłek J., 1989 – Model forecasts in the light of the current exploitation of the Mosina-Krajkowo well fields in Poznan. The „Mathematical modeling of underground water supplies.” Exercise Sciences. Polit. Cracow, Krakow. Monograph No. 80, 281-294.
 • Przybyłek J., Ryszkowska J., 1989 – Numerical model of the MGB in depression and Opole monocline. In: „Problems hydrogeological połudn. -zach. Polish „. Work Sciences. Polit. Wroclaw, Wroclaw. No. 58, 247 – 253.
 • Przybyłek J., Wojciechowski J., 1989 – Protection of groundwater well field in the Ołobok River valley against polluted river and shallow groundwater. In: Matt. Polish-Czechosł VI. Symp. Protection and pollution of groundwater, 239-250.

1988

 • Przybyłek J., 1988 – Hydrochemistry of the Quaternary hydrogeological unit in the region between Barycz and Ołobok River (Poland). In: Matt. V Czechosł.-Polish Symp. Protection and pollution of groundwater, 91-102.

1986

 • Przybyłek J., 1986 – Changes in water relations in the cones of depression areas. In: Matt. Conf. Of Sciences. „Regional Hydrology and hydrological processes in catchments”. Naukowe UAM, Poznań, 161-166.
 • Przybyłek J., 1986 – Water well fields, hazards and protection of surface and groundwater. In: Matt. X National Conf. Nauk.-Techn. „Issues of water supply of cities and villages”. PZITS – NOT, Poznan, 40-51.
 • Przybyłek J., 1986 – Groundwater in the vicinity of the Poznań-Gostyń rift. [In:] „Problems hydrogeological połudn.-west. Polish „. Work Sciences. Polit. Wroclaw No. 49, 145-152.

1985

 • Śmietański Z., Przybyłek J., 1985 – Problems in the application of new hydrogeological methods. In: Matt. The National Conf. Geol. Ed. AGH, Kraków, 213-223

1983

 • Przybyłek J., Mikuła E., 1983 – Processus de desertification sur la bordure Nord des Eglabs (Algerie). Actes du Colloque International „Paleoecologie des regions sahariennes” CRAPE. Beni-Abbes. Publ. Centre National d’Etudes Historiques. Alger, 61-67.

1982

 • Brylska E., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1982 – Way to apply drainage zones through the regional boundary conditions. „Mathematical modeling of well fields”. Zesz. Nauk. Polit. Krakowskiej. Monografia nr 19, Kraków, 5-14.

1980

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 1980 – Pumping test methodology in documenting groundwater resources. Ed. Geol. Warsaw, pp. 198.
 • Szymanko J., Kreczmar A., Nowicki K., Poliszot W., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1980 – Two-dimensional mathematical model of flow in porous media, the transient regime, square net, EPD program blocks 600. Ed. Geol., Warsaw, pp. 23.

1978

 • Przybyłek J, Pleczyński J., 1978 – Principles and methods of documenting water resources for large groundwater well fields. In: Matt. Conf. Nauk.-Techn. „Assessment of groundwater for the national economy.” Geol., Warsaw, 83-98.

1977

 • Szymanko J., Kreczmar A., Poliszot W., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1977 – Principles of the mathematical modelling for groundwater budget and calculation of groundwater resources. Library of computational programs. The booklet 2 – A Program EP, ss.43, ryc.7, zał.38; Issue 3 – Block EPD program, pp. 138.

1974

 • Pleczyński J., Przybyłek J., 1974 – The issue of the groundwater resources documenting in river valleys. Methodological study. Ed. Geological, Warsaw, pp. 196.

1973

 • Pleczyński J., Przybyłek J., 1973 – Experiences from documenting of infiltration well fields for municipal needs. Exercise Sciences. Polit. Cracow, Issue 20, 61-79.

1972

 • Brylska E., Dąbrowski S., Pleczyński J., Przybyłek J., Szczepański A., 1972 – Modelling of groundwater filtration in areas of well fields. Collective work edited. Scientific Z. Śmietański. Ed. Geol. Warsaw, pp. 127.

1971

 • Przybyłek J., Brylska E., Dąbrowski S., 1971 – The principles of transient conditions calculation using Theis and Hantusha equations. Ed. Geological. Warsaw, pp. 54.

1970

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., Pawlak W., 1970 – Instructions for use the Theis method. Ed. PH Poznan, pp. 89.

1969

 • Kłyza T., Przybyłek J., 1969 – The test results of hydrogeological parameters of artesian aquifer through the Theis method. Filtration Symposium III, Gdańsk

1968

 • Kłyza T., Przybyłek J., 1968 – Examples of the use of transient equilibrium to predict the exploitation of groundwater well fields. II Conf. Nauk.-Techn. „Hydrogeology and Engineering Geology”. Gdańsk, 1968, Warsaw, 101-114.