Prof. dr hab. Krzysztof Dragon

E-mail: smok@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6068
Room: 256

professor

Head of Department of Hydrogeology and Water Protection

Courses:

 • Hydrogeology
 • Basic hydrogeology
 • Applied hydrogeology
 • Hydrogeological computer workshop
 • Groundwater monitoring
 • Statistics

Research interests:

 • Hydrogeology,
 • Hazard and groundwater protection
 • Groundwater monitoring
 • Gochemistry, anthropogenic groundwater chemistry changes
Abstracts

2022

 • Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Siepak M., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – The treated wastewater effluent impact on contamination of water supply aquifer during one decade of water exploitation (Tursko well field, Poland). 5th IAH CEG Conference, Rogaška Slatina, Slovenia, p. 20

2019

 • Dragon K., 2019 – The use of chemical data for investigation of the groundwater flow conditions (Lwówek region, Poland). Abstract, EGU General Assembly, Vienna, Austria 7-12 April 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski1 J., 2019 – Migration of pharmaceuticals from the Warta River to the aquifer at a riverbank filtration site in Krajkowo (Poland). Proceedings of the International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR 10). Madrit, Spain 20th to 24th May 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo, [w:] Geologia Warta Poznania. (Konferencja Naukowa z okazji XXX-lecia Koła Naukowego Geologów UAM oraz X-lecia Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM „Geologia Warta Poznania”, Poznań, 11-12.10.2019)
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód powierzchniowych w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. III Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody, 21 marca 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Charakterystyka infiltracyjnych ujęć wody w Europie Wschodniej. XIX Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń, 9-12 września 2019

2018

 • Dragon K., 2018 – Nitrates migration in regional groundwater recharge zone (Lwówek region, Poland)”. Abstract, International Conference on New Approaches on Groundwater Vulnerability 4-8 June 2018, Ustroń – Poland
 • Dragon K., 2018 – The contamination of bank filtrate by pesticides (Mosina-Krajkowo well-field, Poland). Abstract, 45th IAH Congress Groundwater and Live September 9-14, 2018, Daejeon – Korea

2017

 • Dragon K., 2017 – Use of chemical data for verification of the groundwater flow conditions (Lwówek region, Poland). Abstract, Calgary Symposium 2017. Characterizing regional groundwater flow systems: Insight from practical applications and theoretical development, 26 – 28 June, 2017, Calgary, Alberta, Canada
 • Dragon K., 2017 – Nitrates migration in the regional groundwater recharge zone (Lwówek region, Poland). Abstract, 44th Annual Congress of the International Association Of Hydrogeologists, 25th-29th September 2017, Dubrovnik – Croatia
 • Górski J., Dragon K., 2017 – The influence of long-term hydrological droughts on groundwater chemistry on river bank filtration site. Abstract, 44th Annual Congress of the International Association Of Hydrogeologists, 25th-29th September 2017, Dubrovnik – Croatia

2016

 • Dragon K., 2016 – The research of the nitrate migration in the regional recharge area of water supply aquifers (Wielkopolska region, Poland). Abstract, 43rd IAH Congress, Spetember 25-29th 2016, Montpellier – France

2014

 • Dragon K., 2014 – The influence of agricultural drainage system on groundwater chemistry (Tursko well field, Poland). Abstract, International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality: Reducing Effect of Agriculture, 10-13 June 2013, The Hague – The Netherlands

2010

 • Marciniak M., Dragon K., 2010 – The hydrogeology of the glaciated catchment in the arctic environment. Materiały kongresu: XXXVIII IAH Congress – Groundwater quality sustainability, Kraków (12-17 Seprtember 2010). Extended Abstracts (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. Editors): 1119-1126.
 • Dragon K., 2010 – The changes of groundwater chemistry of a semi-confined buried valley aquifer during one decade of water exploitation. Materiały kongresu: XXXVIII IAH Congress – Groundwater quality sustainability, Kraków (12-17 Seprtember 2010). Extended Abstracts (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. Editors): 2197-2203.

2005

 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2005 – Application of the multilevel pumping to 3D groundwater flow model and contaminant transport calibration. Model CARE 2005, Fifth International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling. Pre-published Proceedings. The Hague (Scheveningen): 83-90.
 • Dragon K., Gorski J., Marciniak M., 2005 – Determination of “brown water” origin and spatial distribution in the aquifer with use of the packer in production wells. International workshop from data gathering and groundwater modeling to integrated management. Alicante (Spain) 4-8th October 2005. p. 171.

2004

 • Dragon K. 2004 – Application of a groundwater contamination index to the assesment of a confined aquifer vulnerability. International Conference: Groudwater vulnerability assesment and mapping. Ustroń-Poland (Witkowski A.J. editor). Abstract:49-50.
Publications

2022

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – Seasonal variation of pesticides in surface water and drinking water wells in the annual cycle in western Poland, and potential health risk assessment. Scientific Reports, 12(1).
 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., 2022 – Factors affecting the concentrations of pharmaceutical compounds in river and groundwaters: efficiency of river bank filtration (Mosina-Krajkowo well field, Poland). Geological Quarterly, 66(3).
 • Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Siepak M., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – The impact of treated wastewater effluent on contamination of a water supply aquifer during one decade of water exploitation (Tursko well field, Poland). Geological Quarterly, 67: 14, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1646.
 • Dragon K., Górski J., Burghardt D., 2022 – Vertical nitrate migration and denitrification zones in a regional recharge area (Lwówek region, Poland). Geological Quarterly, 66: 15, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1647.

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Górski J., Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., 2021 – Assessment of river water infiltration conditions based on both chloride mass-balance and hydrogeological setting: The Krajkowo riverbank filtration site (Poland). Geologos, 27(1): 35–41.
 • Dragon K., 2021 – Identification of groundwater conditions in the recharge zone of regionally extended aquifer system with use of water chemistry and isotopes (Lwowek region, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 34:1-11.
 • Dragon K, Zieliński T., 2021 – Problematyka hydrogeologiczna w czasopiśmie Geologos. W: Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych (Krogulec E. – red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.77-83, ISBN 978-83-8220-655-5. DOI:10.18778/8220-655-5.07.

2020

 • Dragon K., 2020 – Nitrate migration in the regional groundwater recharge zone (Lwówek region, Poland). [W:] Groundwater Vulnerability and Pollution Risk Assesment, International Association of Hydrogeologists Selected Papers on Hydrogeology, Witkowski A.J., Jakóbczyk-Karpierz S., Czekaj J, Grabala D. – Editors, CRC Press Taylor&Francis Group, London: Vol. 24, Chapter 7: 85-93, ISBN 9780367822927.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., Nagy-Kovacs Z., Grischek T., 2020 – Geohydraulic condtions and post-treatment at riverbank filtration sites in Eastern Europe. Baltica, 33 (1): 97-108.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2020 – SOMA2 – narzędzie do oceny stopnia redukcji zanieczyszczeń mikroorganicznych na infiltracyjnych ujęciach wód. [W:] Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań, Wrzesiński D., Graf R., Perz A., Plewa K. (red). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 25-32, ISBN 978-83-7986-303-7.

2019

 • Górski J., Dragon K., Kaczmarek P., 2019 – Nitrate pollution in the Warta River (Poland) between 1958 and 2016: trends and causes. Environmental Science and Pollution Research 26: 2038-2046.
 • Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., Kruć R., 2019 – The migration of pesticide residues in groundwater at a bank filtration site (Krajkowo well field, Poland). Environmental Earth Science 78: 593.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Migration of Pharmaceuticals from the Warta River to the Aquifer at a Riverbank Filtration Site in Krajkowo (Poland). Water 11: 2238.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Farmaceutyki w wodach rzecznych oraz ich migracja do ujęć infiltracyjnych w Krajkowie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 475: 109-116.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2019 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Technologia wody, Rok XI, Zeszyt 3(65): 24-30.

2018

 • Dragon K., Górski J., Kruć R., Drożdżyński D., Grischek T., 2018 – Removal of Natural Organic Matter and Organic Micropollutants during Riverbank Filtration in Krajkowo, Poland. Water 10: 1457.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2018 – A comparison of the efficiency of riverbank filtration treatments in different types of wells. Geologos 24 (3): 245–251.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2018 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. [W:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Dymaczeski Z., Jeż-Walkowiak-Jeż J., Nowak M., Urbaniak A. (Red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Poznań.

2017

 • Przybyłek J., Dragon K., Kaczmarek P.M.J. 2017 – Hydrogeological investigations of river bed clogging at a river bank filtration site along the River Warta, Poland. Geologos 23, 3: 199-212.

2016

 • Dragon K., 2016 – Impact of human activity on groundwater chemistry (Wielkopolska region, Poland). Baltica 29 (2): 79–92
 • Dragon K., Kasztelan D., Gorski J, Najman J., 2016 – Influence of subsurface drainage systems on nitrate pollution of water supply aquifer (Tursko well-field, Poland). Environmental Earth Science 75: 100

2015

 • Dragon K., Marciniak M, Szpikowski J., Szpikowska G, Wawrzyniak T., 2015 – The hydrochemistry of glacial Ebba River (Petunia Bay, Central Spitsbergen): Groundwater influence on surface water chemistry. Journal of Hydrology 529: 1499–1510
 • Dragon, Jażdzewska J., 2015 – Factor analysis – groundwater chemistry origin identification method. Przegląd Geologiczny 63 (10/1): 668-693
 • Dragon K., Górski J., 2015 – Identification of groundwater chemistry origins in a regional aquifer system (Wielkopolska region, Poland). Environmental Earth Science 73:2153–2167

2014

 • Marciniak M., Dragon K., Chudziak L., 2014 – Water circulation within a high-Arctic glaciated valley (Petunia Bay, Central Spitsbergen): Recharge of a glacial river. Journal Of Hydrology, 513: 91-100
 • Szpikowski J., Szpikowska G., Zwoliński Z., Rachlewicz G., Kostrzewski A, Marciniak M., Dragon K., 2014 – Character and rate of denudation in a High Arctic glacierized catchment (Ebbaelva, Central Spitsbergen). Geomprphology 218: 52-62

2013

 • Dragon K., 2013 – Groundwater nitrate pollution in the recharge zone of a regional Quaternary flow system (Wielkopolska region, Poland). Environmental Earth Sciences 68: 2099-2109.
 • Dragon K., Gorski J., Kasztelan D., 2013 – The influence of land drainage systems on groundwater quality (Tursko well field, Poland). Biuletyn PIG 456: 119-126

2012

 • Dragon K., 2012 – The changes of groundwater chemistry of semi-confined buried valley aquifer during one decade of water exploitation. Environmental Earth Sciences 65 (4): 1283-1290

2011

 • Górski J., Dragon K., Kasztelan D., Zydor H., Kudłacik J., Pawlicki W., Wojciechowicz D., Wacińska G., Zielski T., Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500000, Witczak S. (Red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 2 plansze, ISBN 978-83-88927-25
 • Górski J., Dragon K., Kasztelan D., Zydor H., Kudłacik J., Pawlicki W., Wojciechowicz D., Wacińska G., Zielski T., Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500000, Duda R., Witczak S., Żurek A., (Red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 138 stron, ISBN 978-83-88927-24-9
 • Marciniak M., Dragon K., Chudziak Ł., 2011 – O zasilaniu wodą gruntową rzeki polarnej Ebba na Środkowym Spitsbergenie. Biuletyn PIG 445: 371-382
 • Dragon K., Górski J., Kasztelan D., 2011 – Zagrożenia dla jakości wód ujęcia Tursko B dla miasta Pleszewa (południowa Wielkopolska, Polska). Materiały międzynarodowej konferencji Hydrogeochemia’11. Ostrava-Czechy, Technicka Univerzita Ostrava: 5-8

2010

 • Marciniak M., Dragon K., 2010 – The influence of groundwater discharge on the runoff of an Arctic stream (Ebba River, Central Spitsbergen). Biuletyn PIG 441: 93-100.
 • Dragon K., Marciniak M., 2010 – Chemical composition of groundwater and surface water in the Arctic environment (Petuniabukta region, central Spitsbergen). Journal of Hydrology 386: 160–172.
 • Dragon K., 2010 – The changes of groundwater chemistry of a semi-confined buried valley aquifer during one decade of water exploitation. W: XXXVIII IAH Congress – Groundwater quality sustainability, Kraków (12-17 Seprtember 2010). Extended Abstracts (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. Editors). Wyd.: International Association of Hydrogeologists, AGH University of Science and Technology, Krakow 2197-2203. ISBN 978-83-226-1979-0
 • Marciniak M., Dragon K., 2010 – The hydrogeology of the glaciated catchment in the arctic environment. W: XXXVIII IAH Congress – Groundwater quality sustainability, Kraków (12-17 Seprtember 2010). Extended Abstracts (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. Editors). Wyd.: International Association of Hydrogeologists, AGH University of Science and Technology, Krakow 1119-1126. ISBN 978-83-226-1979-0

2009

 • Dragon K., Górski J., 2009 – Identification of hydrogeochemical zones in postglacial buried valley aquifer (Wielkopolska Buried Valley aquifer, Poland)Environmental Geology 58(4): 859-866.
 • Dragon K., Gorski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2009 – Use of mathematical modeling to investigate inter-aquifer contamination by organic-rich water through an unplugged well (central Wielkopolska, Poland). Hydrogeology Journal 5: 1257-1264.

2008

 • Dragon K., Górski J., 2008 – The influence of the land reclamation drainage systems on groundwater quality. VIII Międzynarodowej Konferencji: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (Sozański M., Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Poznań – Gniezno Polska, Tom I: s. 201-208.
 • Dragon K., 2008 – The Influence of Anthropogenic Contamination on the Groundwater Chemistry of a Semi-confined Aquifer (The Wielkopolska Buried Valley Aquifer, Poland), Water Resources Management 22(3):343-355.

2007

 • Dragon K., 2007 – Application of a groundwater contamination index to the assesment of a confined aquifer vulnerability. Groundwater Vulnerability Assesment And Mapping. International Association Of Hydrogeologists Selected Papers Vol. 11 (Witkowski A.J., Kowalczyk A., Vrba J. Editors), Chapter 7: 87-94.
 • Marciniak M., Dragon K., Szczucińska A., 2007 – Measurements of selected water balance components in Ebbaelva catchments, Svalbard – pilot study. Landform Analysis, Vol. 5: 51-54.
 • Dragon K., 2007 – The use of saturation index to the interpretation of groundwater chemistry (case study in Wielkopolska region, Poland). Hydrogeochemia ’07 – Nowe Trendy w Hydrogeochemii. Slovenska Asociacia Hydrogeologov, Bratislava (Fl’akova R. and Zlatica Z. Editors), 30-35.

2006

 • Dragon K., 2006 – Application of factor analysis to study contamination of a semi-confined aquifer (Wielkopolska Buried Valley aquifer, Poland). Journal of Hydrology 331 (1-2): 272-279.
 • Dragon K., Gorski J., Marciniak M., 2006 – Determination of “brown water” origin and spatial distribution in the aquifer. International workshop “From data gathering and groundwater modeling to integrated management”, Alicante (Spain), 4-8th October 2005, (Sanches-Vila X., Cabrera M.C., Valverde M. ed.), Geological Survey of Spain, Madrit, p. 249-254.

2004

 • Dragon K., 2004 – Assessment of a confined aquifer vulnerability to pollution (Wielkopolska Buried Valley aquifer, Grodzisk Wielkopolski region, Poland). VI Międzynarodowej Konferencji: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (Elektorowicz M., Sozański M., (red.), Poznań Polska, Tom II: s. 267-274.